.: tehnička podrška

Korisnička orijentacija ogleda se u ponudi usluga tehničke podrške:

  • projektiranje i izvođenje informacijsko-komunikacijskih sustava (ICS)
  • implementacija programskih rješenja za informatizaciju poslovnih procesa
  • stručna podrška u svim elementima izgradnje i održavanja ICS-a (unaprijeđenje korisničkih sustava uvođenjem IT rješenja i opreme, stručna podrška i usluge pri odabiru, pripremi, nabavi, uvođenju, edukaciji, puštanju u rad i održavanju)

Korisnicima i partnerima uvijek smo na raspolaganju.

Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu i suradnji s kvalitetnim dobavljačima, partnerima i suradnicima, u mogućnosti smo korisnicima pružiti podršku na:

  • pripremi, instalaciji i puštanju u rad IT opreme i rješenja
  • dodatnom održavanju u jamstvenom roku u suradnji s ovlaštenim servisima
  • održavanju (ovlašteni servis) u jamstvenom roku
  • održavanju izvan jamstvenog roka “po pozivu” te po načelu “hitnog odziva” 24 sata svih 365 dana u godini (intervencija zamjenskom opremom)
  • rekonfiguraciji i dogradnji opreme i mreža
  • nadzoru i upravljanju mrežama
  • outsourcing podršci s ili bez rada na lokaciji korisnika
web_adult-blur-close-up-977840

DATA KOMUNIKACIJSKA PODRŠKA

Instaliranje, konfiguriranje i održavanje aktivne mrežne opreme (router, switch, HUB, modem…)
Instaliranje, konfiguriranje i održavanje wireless opreme
Upravljanje i nadzor rada mreža

RAČUNALNA PODRŠKA

Hardversko podešavanje PC računala
Dijagnostika, ugradnja i zamjena neispravnih komponenti te otklanjanje kvara na opremi
Instaliranje i održavanje pisača, skenera i druge periferne opreme
Instaliranje i održavanje licenciranog software-a (operativni sustavi, programski paketi)
Instaliranje i održavanje antivirusne zaštite
Data Recovery – povrat podataka s oštećenih tvrdih diskova, memorijskih kartica i optičkih medija (CD/DVD)

USLUGE HELP DESK-a

Ugovornim korisnicima pružamo kompletnu uslugu Help Desk-a 24 sata dnevno, 365 dana u godini.